Maza bet braša lauku skola.
Mazās lauku skolas fizikas apraksts (pāris rindkopas).