Fizikas valsts 61. olimpiāde, 2011. gads

Fizikas valsts 60. olimpiāde, 2010. gads

Fizikas valsts 60. olimpiāde, 2009. gads