Skolotaju - mentoru profesionālā pilnveide: Visi dalībnieki

Filtri

1. modulis IEVADS MENTORDARBĪBĀ

Mape Mape Viļakas grupas dalībnieku skolu prezentācijas

3.A modulis. Mentora profesionālā identitāte

Mape Mape Profesionālās identitātes metaforas

3.C modulis. Novitātes mācību saturā

Mape Mape Mentors - IKT lietotājs