Kodolsprādziena temperatūras novērtējums

Novērtējiet urāna kodolbumbas sprādziena sākuma temepartūru, zinot, ka kodola matērijas blīvums ir $$\rho_0=4 \cdot 10^{17} \, \rm{kg}/\rm{m}^3$$. Salīdziniet iegūto rezultātu ar lekcijā minētu faktu, ka 1 grama urāna dalīšanās rada $$2\cdot{10^4}$$ kWh.