Tunelis caur Zemi

Taisnais tunelis saveino divus punktus uz Zemes virsmas. Tuneļa viena galā tiek palaists ķermenis ar nulles sākuma ātrumu. Neņemot vēra berzi un gaisa pretestību aprēķiniet, pēc cik ilga laika ķermenis atgriezīsies atpakaļ?
Zemeslodes rādiuss ir $$R=6400$$km, brīvās krišanas paātrinājums uz Zemes virsmas ir $$g=10 \rm{m}/\rm{s}^2$$.
Uzdevuma apakšdaļas:
  1. Tunelis iet caur Zemes centru.
  2. Tuneļa maksimālais dziļums ir $$h \leq R$$