Integrēšana ar Excel

Lekcijas laikā tika dota formula potenciālajai enerģijai Kulona laukā: 

$$U(r)=\frac{1}{4\pi \epsilon_0}\frac{q q_0}{r}$$.

Šī formula tiek izrisināta, saskaitot visus darbus $$\Delta A$$, ko daļiņa ar lādiņu $$q_0$$ veic pret Kulona spēku $$F(r)=\frac{1}{4\pi \epsilon_0}\frac{q q_0}{r^2}$$, pārvietojoties no $$+\infty$$ līdz $$r$$. Viena darba aprēķināšanai tiek lietota parastā formula $$\Delta A = F(r)\,\Delta r$$.

Šajā uzdevumā Jums ir skaitliski jāpārabuda sakarība $$U \sim 1/r$$, izmantojot Excel tabulu. Izveidojiet kolonnas: 
$$r$$, $$F(r)$$, $$\Delta A$$, $$U(r)$$, $$1/U(r)$$.

Kolonnu $$r$$ aizpildiet ar attālumiem, kas mainās no pietiekami liela $$r_0$$ ar nelielu solu $$\Delta r$$ uz leju.

Pārbaudiet grafiski, vai $$1/U(r)$$ atkarība no $$r$$ ir lineāra!
Ka rezultāts ir atkarīgs no $$r_0$$ un $$\Delta r$$ izvēles?
Savus grafikus un aprēķinu tabulas aicinām augšplādēt šeit un/vai forumā.