Profesionālās identitātes metaforas

Autore - skolotāja mentore Vineta Jonīte, Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja