Darbu uzsāk „Jauno fiziķu skola”

2011. gada 19.februārī darbu uzsāka „Jauno fiziķu skolas” jeb JFS pirmā sezona. Tās ir nodarbības vidusskolēniem, kuras, ar lekciju un praktisko darbu palīdzību, ļaus dalībniekiem iegūtu jaunu informāciju par dažādām interesantām fizikas tēmām, dos iespēju praktiski novērot dažādas fizikālas parādības un ar fizikas studentu palīdzību analizēt tās, iegūt padziļinātu izpratni par fizikālo procesu norisi , kā arī dalība JFS ļaus saprast vai savā tālākajā izglītība orientēties dabas un tehnisko zinātņu virzienā.

JFS nodarbības sagatavo un vada aktīvākie fizikas maģistra programmas studenti, doktoranti un jaunie fizikas doktori, ciešā sadarbībā ar pieredzējušie fizikas pasniedzējiem. Fizikas nodaļa nodrošina eksperimentu veikšanai nepieciešamo materiālo bāzi.

Nodarbības notiek reizi mēnesī, sestdienās no februāra līdz maijam. Nodarbības ilgums būs aptuveni piecas stundas. Nodarbība sastāvēs no vairākām daļām, starp kurām būs tējas pauzes:
  • Pirmajā daļā, izmantojot dažādus demonstrējumus un uzskates materiālus, tiks populārzinātniskā veidā pasniegta attiecīgās nodarbības tēma.
  • Otrajā daļā būs praktiskie darbi, kurā nodarbības dalībnieki studentu un pasniedzēju pavadībā varēs paši darboties ar dažādiem fizikas eksperimentiem, novērojot un analizējot fizikālos procesus.
  • Trešajā daļā sekos padziļināts tēmas izklāsts, izmantojot dažādus matemātikas un fizikas likumus.

Nodarbību laikā būs arī dažādi testi, ar kuru palīdzību skolēni varēs pārbaudīt, cik labi viņi ir sapratuši pasniegto tēmu. Labāko testa rezultātu īpašniekiem tiks arī pa kādai balviņai.

Bez klātienes nodarbībām, „Jauno fiziķu skola” piedāvās arī mājas darbus, kas sastāvēs no dažādiem testiem, uzdevumiem un eksperimentiem, kas dalībniekiem būs jāveic mājās. Gan klātienes testu rezultāti, gan mājas darba uzdevumu vērtējumi sezonas noslēgumā tiks apkopoti un dalībnieki ar augstāko novērtējumu tiks pie vērtīgām balvām.

Lai gan nodarbības ir domātas vidusskolēniem, laipni aicināti arī pamatskolas skolēni un fizikas skolotāji , kuriem ir interese uzzināt vairāk par dažādām ar fiziku saistītām tēmām.

JFS jaunumiem var sekot līdzi http://skolas.lu.lv/jfs, kā arī Tviterī: http://twitter.com/JFSkola

Jauno Fiziķu skolas logo


Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2012. gada 20. jūlijs, 13:52