Mērķis video materiālam par to, kādēļ Mēness nenokrīt uz Zemes!

Šī video mērķis ir parādīt kādēļ situācijā, kad starp Mēnesi un Zemi darbojas milzīgs pievilkšanās spēks, Mēness tomēr riņķo ap Zemi pa noteiktu orbītu, nevis vienkārši nokrīt uz tās virsmas.

Pēdējās izmaiņas: sestdiena, 2014. gada 10. maijs, 22:16