Oglekļa cikls.

3 animācijas par oglekļa apriti. Ļoti labi un uzskatāmi.